Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lisans Programı’nın temel amacı, hızla değişen iş dünyasında başarılı yönetici adayları olabilmek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize kazandırmaktır. Bu program, mesleki eğitimin yanı sıra, vizyon sahibi, esnek, yeni koşullara uyum sağlayabilecek geleceğin yöneticilerini iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen çağdaş bir programdır.

Programdaki temel hedefler, öğrencilere gerekli olan bilgi ve birikimi, problem çözme, etkin iletişim kurabilme ve takım ruhu bilincini sağlayabilmektir. Öğrencilerin bu becerileri kazanabilmesi için, ilk yıldan itibaren vaka analizi, dönem projesi, simülasyon ve sınıf içi tartışma gibi araçlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

Daha fazlası için İngilizce sitemizi ziyaret edebilirsiniz!