İşletme Fakültesi olarak bizim hedefimiz, araştırma ve eğitim kurumu olarak tanınabilmektir. Bu hedefi yerine getirmek için fakülte hem uygulamaya dayalı hem de uluslararası bilim toplumuna katkı sağlamak, akademisyen adaylarına yardımcı olmak ve dinamik küresel çevre için karar verici bireyler yetiştirmek amacıyla çağdaş temel işletme eğitimi sağlamaktır.

Bilkent Üniversitesi’nin diğer bölümleri gibi İşletme Fakültesi, eğitim ve araştırmanın birbirini tamamlayan ve geliştiren bağlı işlemler olduğuna kararlılıkla inanmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerini çalıştıkları kurumun düzelmesine ve gelişmesine adamış, araştırma tabanlı işletmeciler olarak yetiştirilirler.