Fakültemiz, uluslararası düzeyde tanınan, yüksek eğitim standartlarına sahip seçkin bir araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, araştırmalarını  dünya çapında saygın uluslararası dergilerde yayınlayan öğretim üyelerinden oluşan bir kadro yapısına sahiptir. Fakülte üyelerimizin uzmanlığı, Finans, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Karar Analizi ve Örgütsel Davranış, Strateji  gibi alanları kapsamaktadır.

İşletme Fakültesi Öğretim Kadrosu

03-009-D+_ulku_gurlerÜlkü Gürler – Dekan
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Rassal envanter, parametrik olmayan ve Bayesyen istatistik,  karbon salınımını gözeten modeller, optimal su yönetimi.

İşletme Fakültesi Dekanı Ülkü Gürler, stokastik envanter modelleri, tedarik zincirleri, Bayes tahmin yöntemlerinin envanterde kullanımı, parametresiz kestirim ile sansür ve kesintiye uğramış gözlemlerin analizi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Doktorasını 1990’da Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Biometrika, Journal of American Statistical Association, Statistics and Probability Letters, Operations Research, IIE Transactions, Naval Research Logistics ve European Journal of Operational Research gibi dergilerde yayımlanan Dr. Gürler, California ve Louvain Katolik üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoga yapmak, yüzmek ve doğa yürüyüşleri Dr. Gürler’in özel ilgi alanları arasındadır.

 

08-002-D_levent_akdenizLevent Akdeniz
Doktora: Houston Üniversitesi

Makroekonomi, varlık fiyatlaması, sayısal yöntemler.

Levent Akdeniz, doktorasını 1996’da Houston Üniversitesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Akdeniz’in araştırma alanları makroekonomi, varlık fiyatlandırması ve sayısal yöntemlerdir.

 

kursat-aydoganKürşat Aydoğan
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları.

İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı Kürşat Aydoğan, doktorasını 1986’da Syracuse Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmalarını finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları alanlarında sürdüren Dr. Aydoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Müdürlüğü’nde danışmanlık, Michigan State ile Ball State üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

 

18-014-A+Ceren AydogmusCeren Aydoğmuş
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Örgütsel davranış, örgütsel psikoloji, kariyer yönetimi.

Doktorasını 2011’de Hacettepe Üniversitesi’nden alan Ceren Aydoğmuş, örgütsel psikoloji, kariyer yönetimi, kişilik özellikleri, motivasyon ve liderlik üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli bankalarda yatırım uzmanı ve yatırım yönetmeni olarak görev yapmış olan Dr. Aydoğmuş, yoga, transandantal meditasyon ve piyano gibi özel ilgi alanlarına sahiptir.

 

08-006-D_zahide_aygun_Zahide Karakitapoğlu Aygün
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Psikolojik sermaye, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik ve yenilikçilik.

Zahide Karakitapoğlu Aygün, doktorasını 2002’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Michigan ve Portland State üniversitelerinde araştırmalar yapmış olan Dr. Karakitapoğlu Aygün’ün güncel araştırmaları işe, kuruma ve lidere bağlılık, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik, yenilikçilik, fazla niteliklilik gibi başlıkları kapsamaktadır. Araştırmalarının birçoğu TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan Dr. Karakitapoğlu Aygün, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ödüller de kazanmıştır.

 

Tolga Baycan
Lisans: Bilkent Üniversitesi

Proje yönetimi, yenilikçilik, iş planı geliştirme, Microsoft Excel ile veri analizi.

Çalışmalarını proje yönetimi, yazılım geliştirme, kurumsal kaynak planlama uygulamaları, kullanıcı eğitimleri ve teknik dokümantasyon çerçevesinde sürdüren Tolga Baycan, bu alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlarda da görev yapmıştır. Bilkent Üniversitesi mezunudur. Victoria Üniversitesi’nde de eğitim görmüş ve proje geliştirme görevleri yürütmüştür.

 

08-007-C+_emre_berkEmre Berk
Doktora: Washington Üniversitesi

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi.

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi konularında araştırmalar yapan Emre Berk, doktorasını 1996’da Washington Üniversitesi’nden almıştır. Washington ve Texas A&M üniversitelerinde dersler vermiş olan Dr. Berk’in Bayesyen talep tahmini ve bozulabilir ürünlerin stok kontrolü konularındaki araştırmaları NSF ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Dr. Berk’in özel ilgi alanları tarih ve arkeolojidir.

 

Tolga Demir
Doktora: Stockholm School of Economics

Kurumsal finansman çerçevesinde girişimci finansmanı, yenilikçilik, özel sermaye, kurumsal sosyal sorumluluk, birleşme ve satın almalar.

Kurumsal finansman çerçevesinde girişimci finansmanı, yenilikçilik, özel sermaye, kurumsal sosyal sorumluluk, birleşme ve satın almalar konulu araştırmalar yapan Tolga Demir, doktorasını 2020’de Stockholm School of Economics’ten almıştır. Satın alma hedeflerinin yeniden yapılandırılması üzerine Wallanberg Vakfı destekli bir ortak proje sürdüren Dr. Demir, ayrıca Swedish House of Finance bünyesinde misafir araştırmacıdır. Tarih, bilim kurgu ve futbol, Dr. Demir’in hobilerindendir.

 

08-011-I_ahmet_ekiciAhmet Ekici
Doktora: Nebraska Üniversitesi

Pazarlama ve toplum ilişkisi, yaşam kalitesi, etik, güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği.

Pazarlama etkinliklerinin tüketiciler ve toplum üzerindeki etkileri, tüketici refahı, yaşam kalitesi, reklam, tüketim ve kültür etkileşiminin yanı sıra etik, güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği üzerine araştırmalar yürüten Ahmet Ekici, doktorasını 2002’de Nebraska Üniversitesi’nden almış ve aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. 2011’de Fulbright bursuyla ABD’de akademik çalışmalarda bulunmuş olan Dr. Ekici, balık tutmaya ve hobi bahçeciliğine meraklıdır.

 

Erdal Erel
Doktora: Virginia Tech Üniversitesi

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımı.

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımıyla ilgili araştırmalar yapan Erdal Erel, doktorasını 1987’de Virginia Polytechnic Institute and State University’den almıştır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkan Vekilidir.

 

08-014-C+_guliz_gerGüliz Ger
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Tüketim ve pazarların sosyokültürel boyutları, küreselleşme ve tüketim kültürünün tarihi.

Güliz Ger, doktorasını 1985’te Northwestern Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmaları tüketim ve pazarların sosyokültürel, küresel ve tarihsel boyutları üzerinde yoğunlaşan Dr. Ger, Northwestern, Güney Danimarka, INSEAD, CEIBS, UNISINOS, UFRJ ve Sydney gibi üniversitelerde misafir öğretim üyeliğinde bulunmuştur. SKEMA İşletme Okulu ve Güney Danimarka üniversitelerinde akademik danışmanlık yapmaktadır. Dr. Ger’in kişisel ilgi alanları seramik ve yürüyüştür.

 

Celile Itır Göğüş
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Girişimcilik, kadın girişimciliği ve deneysel yöntemler.

Örgüt çalışmaları alanında iş ve çalışan etkinliği konusuyla ilgilenen ve karar verme, örgütsel adalet, iş etiği, girişimcilik ve aile işletmeleri üzerine araştırmaları bulunan Celile Itır Göğüş, doktorasını 2005’te Texas A&M Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak da görev yapmış olan Dr. Göğüş, Academy of Management üyesidir.

 

08-029-A+_lale_tomruk_Lale Tomruk Gümüşlüoğlu – Dekan Yardımcısı
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Liderlik, ekip çalışması ve yenilikçilik, örgütsel adalet, yeni ürün geliştirme.

Lale Tomruk Gümüşlüoğlu, doktorasını 2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmaları liderlik, bilgi çalışanları, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında yoğunlaşan Dr. Gümüşlüoğlu’nun akademik projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Teknoloji Yönetim Derneği’nin yönetim kurulu üyesi olan Dr. Gümüşlüoğlu, dönüştürücü liderlik, yaratıcılık ve yenilikçilik üzerine yaptığı çalışmanın bilimsel literatüre katkılarından dolayı uluslararası ödüle layık görülmüştür.

 

08-basaktanyeriBaşak Tanyeri
Doktora: Boston College

Şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık.

Doktorasını 2006’da Boston College’da tamamlayan Başak Tanyeri Günsür, şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık konularında çalışmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Southern Illinois Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Günsür, düzenli olarak Avrasya ve Runatolia gibi koşulara katılmaktadır.

 

Rasim Serdar Kurdoğlu
Doktora: Leicester Üniversitesi

Organizasyonlarda güç dinamikleri, yönetimsel adalet, etik karar alma yöntemleri.

Organizasyonlarda güç dinamikleri, politik etkileşimler, meşru davranış endişesi, yönetimsel adalet, akıl yürütme ve etik karar alma yöntemleri, iktisadi prensiplerle yönetim gibi araştırma alanları olan Rasim Serdar Kurdoğlu, doktorasını Leicester Üniversitesi’nden 2018’de almıştır. Dr. Kurdoğlu, tarih içerikli dizilere ve sesli sosyal bilimler kitaplarına ilgi duymaktadır.

 

Yasemin Limon
Doktora: Wisconsin-Madison Üniversitesi

Sağlık sektöründe tedarik zinciri yönetimi, ilaç araştırma, geliştirme ve üretim stratejileri ile kaynak dağıtımı konularına.

Doktorasını 2019’da Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde tamamlayan Yasemin Limon, sağlık sektöründe tedarik zinciri yönetimi, ilaç araştırma, geliştirme ve üretim stratejileri ile kaynak dağıtımı konularına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Yoga, meditasyon, doğa yürüyüşleri, Dr. Limon’un kişisel ilgi alanlarıdır.

 

Atilla Onuklu 
Doktora: Temple Üniversitesi

Uluslararası işletme, küresel değer zincirleri, uluslararası ticaret, blokzincir.

Gelişmekte olan ekonomiler ve şirketlerin uluslararasılaşması, kurumlar ve uluslararası işletme, küresel değer zincirleri, uluslararası ticaret ve finansmanı, uluslararası bağlantılar, inovasyon ve blokzincir konularında araştırmaları bulunan Atilla Onuklu, doktorasını Temple Üniversitesi’nden 2021’de almıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türk Eximbank’ta çalışmış olan Dr. Onuklu’nun yemek yapmak, klarnet ve davul çalmak gibi hobileri vardır.

 

08-020-C+_zeynep_onderZeynep Önder
Doktora: Cornell Üniversitesi

Gayrimenkul finansman, finansal yönetim, bankacılık ve tütün ekonomisi.

Zeynep Önder, doktorasını 1995’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. MIT Golub Center of Finance and Policy’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Gayrimenkul finansmanı, finansal aracılık, bankacılık ve tütün ekonomisi alanlarında araştırmalar yapan Dr. Önder, doğa yürüyüşlerinden hoşlanmaktadır.

 

08-021-dilekonkal-A++Dilek Önkal
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimi.

Dilek Önkal, doktorasını Minnesota Üniversitesi’nden almıştır. Oxford ve Bath üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş, Brunel Üniversitesi’nde OASIS araştırma merkezinin direktörlüğünü yürütmüştür. Bloomberg Insight Exchange üyesidir. Tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimi konularında araştırmalar yapan Dr. Önkal’ın kişisel ilgi alanı fotoğrafçılıktır.

 

08-023A+orsan_orges;bÖrsan Örge
Doktora: Kansas Üniversitesi

Girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri.

İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Örsan Örge, doktorasını Kansas Üniversitesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede dersler vermiştir. Çalışma alanları girişimcilik ve girişimci örgütler, aile işletmeleri, örgütsel analize süreç yaklaşımları, nitel araştırma yöntemleri ve sosyal bilim felsefesi olan Dr. Örge, girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Üniversitenin Girişimcilik Merkezi direktörlüğünü yürüten Dr. Örge’nin hobisi spor yapmaktır.

 

08-024-A+suheyla_ozyiSüheyla Özyıldırım
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Bankacılık, bölgesel büyüme ve finansal kurumlar.

Süheyla Özyıldırım, araştırmalarına bankacılıkta risk yönetimi, banka kuramı ve bölgesel büyüme uygulamaları alanlarında devam etmektedir. Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nden 1998’de alan Dr. Özyıldırım, Harvard, Tilburg ve Wisconsin üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır.

 

Altan Pazarbaşı
Doktora: Frankfurt School of Finance & Management

Finansal ekonomi, varlık fiyatlaması ve makro finans.

Doktorasını 2022’de Frankfurt School of Finance & Management’ta tamamlayan Altan Pazarbaşı, bu kurumda ve EDHEC Business School’da dersler vermiştir. Dr. Pazarbaşı, akademik çalışmalarını finansal ekonomi, varlık fiyatlaması ve makro finans başlıkları çerçevesinde sürdürmektedir

 

08-039-A+Banu-SultanogluBanu Sultanoğlu
Doktora: Başkent Üniversitesi

Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre mali tablolar, denetim raporları, futbol ve finansal piyasa ilişkisi.

Araştırmalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan mali tablolar ve denetim raporları ile muhasebe eğitimi konularında sürdüren Banu Sultanoğlu, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Andersen’de Ankara denetim müdürü olarak görev yapmıştır. Doktorasını Başkent Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Sultanoğlu’nun özel ilgi alanları squash ve kayaktır.

 

Ahmet Şensoy – Dekan Yardımcısı
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Varlık fiyatlama, piyasa içyapısı, finansal stabilite, karmaşık sistemler

Ahmet Şensoy’un çalışma alanları varlık fiyatlaması, kripto paralar, finansal istikrar ve karmaşık sistemlerdir. Doktorasını 2013’te Bilkent Üniversitesi’nden alan Dr. Şensoy, Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX’te araştırmalar yapmıştır. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve TÜBA-GEBİP Ödülü sahibidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde danışman olarak görev almaktadır. European Finance Association ve Society for Financial Studies üyesi olan Dr. Şensoy, basketbola ve müziğe ilgi duymaktadır.

 

08-fehmi-tanriseverFehmi Tanrısever
Doktora: Texas Üniversitesi, Austin

Emtia ve enerji piyasaları, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı.

Emtia ve enerji marketleri, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı ve operasyon yönetimi hakkında araştırmaları bulunan Fehmi Tanrısever, doktorasını Austin’deki Texas Üniversitesi’nden 2009’da almıştır. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Tanrısever’in kişisel ilgi alanları yüzme, futbol ve biniciliktir.

 

Canberk Üçel 
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Tarımsal üretim ve kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, bilişim teknolojileri uygulamalarında insan faktörü, küresel tedarik zincirleri ve yönetim bilimlerinde deneysel araştırma yöntemleri

Tarımsal üretim ve kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, bilişim teknolojileri uygulamalarında insan faktörü, küresel tedarik zincirleri ve yönetim bilimlerinde deneysel araştırma yöntemleri gibi çalışma alanları bulunan Canberk Üçel, doktorasını Pennsylvania Üniversitesi’nden 2022’de almıştır. Dijital resim, gitar, bağlama ve piyano, Dr. Üçel’in hobilerindendir.

 

Bo Wei 
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

 Optimizasyon, uygulamalı istatistik, makine öğrenmesi, tedarik zinciri yönetimi.

Uygulamalı istatistik, optimizasyon, makine öğrenmesi ve tedarik zinciri yönetiminde kontrol kuramı uygulamalarına yönelik çalışmaları bulunan Bo Wei, doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nden 2014’te almıştır. National University of Singapore ve Singapore University of Technology and Design’da araştırmacılık yapmış olan Dr.Wei, kedilere ve yürüyüşe meraklıdır.