Fakültemiz, uluslararası düzeyde tanınan, yüksek eğitim standartlarına sahip seçkin bir araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, araştırmalarını  dünya çapında saygın uluslararası dergilerde yayınlayan öğretim üyelerinden oluşan bir kadro yapısına sahiptir. Fakülte üyelerimizin uzmanlığı, Finans, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Karar Analizi ve Örgütsel Davranış, Strateji  gibi alanları kapsamaktadır.

İşletme Fakültesi Öğretim Kadrosu

03-009-D+_ulku_gurlerÜlkü Gürler
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Rassal envanter, parametrik olmayan ve Bayesyen istatistik,  karbon salınımını gözeten modeller, optimal su yönetimi.

İşletme Fakültesi Dekanı Ülkü Gürler, stokastik envanter modelleri, tedarik zincirleri, Bayes tahmin yöntemlerinin envanterde kullanımı, parametresiz kestirim ile sansür ve kesintiye uğramış gözlemlerin analizi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Doktorasını 1990’da Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Biometrika, Journal of American Statistical Association, Statistics and Probability Letters, Operations Research, IIE Transactions, Naval Research Logistics ve European Journal of Operational Research gibi dergilerde yayımlanan Dr. Gürler, California ve Louvain Katolik üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoga yapmak, yüzmek ve doğa yürüyüşleri Dr. Gürler’in özel ilgi alanları arasındadır.

 

08-002-D_levent_akdenizLevent Akdeniz
Doktora: Houston Üniversitesi

Makroekonomi, varlık fiyatlaması, sayısal yöntemler.

Makaleleri Journal of Economic Dynamics and Control, Macroeconomic Dynamics, Applied Mathematics and Computation, Journal of Banking and Finance, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Journal of Futures Markets, Applied Economics ve The World Economy dergilerinde yayımlanmış olan Levent Akdeniz, Finansal Yönetim, İşletmeye Giriş, Para ve Bankacılık derslerini vermektedir. Doktorasını 1996’da Houston Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Akdeniz, aynı üniversitede öğretim üyeliği de yapmıştır. Dr. Akdeniz’in araştırma alanları makroekonomi, varlık fiyatlandırması ve sayısal yöntemlerdir.

 

08-066-nufer-yasin-atesNüfer Yasin Ateş
Doktora: Erasmus Üniversitesi

Stratejik yönetim, strateji süreçleri, davranışsal strateji, sayısal araştırma yöntemleri, kurumsal girişimcilik, üst ve orta düzey yöneticiler.

Stratejik yönetim, strateji süreçleri, davranışsal strateji, sayısal araştırma yöntemleri, kurumsal girişimcilik, üst ve orta düzey yöneticiler konuları üzerine çalışmalar yürüten Nüfer Yasin Ateş, Strategic Management Society ve Academy of Management üyesidir. Doktorasını Erasmus Üniversitesi Rotterdam’dan 2014’te almıştır. Ohio State Üniversitesi’nde araştırmacılık, Tilburg Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Strategic Management Journal dergisinde yayımlanmış bir makalesi bulunan Dr. Ateş’in özel ilgi alanı tiyatrodur.

 

kursat-aydoganKürşat Aydoğan
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları.

Bilkent Üniversitesi İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı Kürşat Aydoğan, doktorasını 1986’da Syracuse Üniversitesi’nden almıştır.  Araştırmalarını finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları alanlarında sürdürmektedir. Dr.  Aydoğan’ın yazılarının yayımlandığı dergiler arasında Journal of Banking and Finance, Emerging Markets Quarterly, Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Russian and East European Finance and Trade, Managerial Finance, Emerging Markets Finance and Trade, European Journal of Finance ve Applied Economics gibi yayınlar yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Müdürlüğü’nde danışmanlık, Michigan State ile Ball State üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr.  Aydoğan, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunmuştur.

 

18-014-A+Ceren AydogmusCeren Aydoğmuş
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Örgütsel davranış, örgütsel psikoloji, kariyer yönetimi.

Doktorasını 2011’de Hacettepe Üniversitesi’nden alan Ceren Aydoğmuş, örgütsel psikoloji, kişilik özellikleri, motivasyon ve liderlik üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli bankalarda yatırım uzmanı ve yatırım yönetmeni olarak görev yapmış olan Dr. Aydoğmuş, İşletmeye Giriş ve Pazarlama İlkeleri derslerini vermektedir. Yoga, transandantal meditasyon ve piyano, Dr. Aydoğmuş’un özel ilgi alanlarındandır.

 

08-006-D_zahide_aygun_Zahide Karakitapoğlu Aygün
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Psikolojik sermaye, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik ve yenilikçilik.

Örgüte, işe ve lidere bağlılık, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik ve inovasyon konularında çalışmalar yapan Zahide Karakitapoğlu Aygün, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Michigan Üniversitesi’nde araştırmalar yapmış olan Dr. Aygün’ün makaleleri Journal of Social Psychology, Journal of Psychology, Genetic, Social and General Psychology Monographs, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Business Ethics, European Journal of Social Psychology, Journal of Business Research, Leadership ve Asian Journal of Social Psychology gibi dergilerde yer almıştır. Örgütsel Davranış ve Örgüt Kuramı, Dr. Karakitapoğlu Aygün’ün verdiği dersler arasındadır.

 

08-011-A+Tolga BaycanTolga Baycan
Lisans: Bilkent Üniversitesi

Proje yönetimi, yenilikçilik, iş planı geliştirme, Microsoft Excel ile veri analizi.

Proje yönetimi, yazılım geliştirme, kurumsal kaynak planlama uygulamaları, kullanıcı eğitimleri ve teknik dokümantasyon hazırlama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmış olan Tolga Baycan, Bilkent Üniversitesi mezunudur. Victoria Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve proje geliştirme görevleri yürütmüştür. Baycan’ın verdiği dersler arasında Proje Yönetimi, İş Planı Geliştirme, İşletmeye Giriş, Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme yer almaktadır.

 

08-007-C+_emre_berkEmre Berk
Doktora: Washington Üniversitesi

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi.

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi konularında araştırmalar yapan ve dersler veren Emre Berk’in bilimsel makaleleri Management Science, Operations Research, Naval Research Logistics, IIE Transactions, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics ve Operations Research Letters dergilerinde yayımlanmıştır. Doktorasını 1996’da Washington Üniversitesi’nden almıştır. Washington ve Texas A&M üniversitelerinde dersler vermiş olan Dr. Berk’in Bayesyen talep tahmini ve bozulabilir ürünlerin stok kontrolü konularındaki araştırmaları NSF ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. IIE Transactions ve Operations Research Letters dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmüş olan Dr. Berk’in özel ilgi alanlarını tarih ve arkeoloji oluşturmaktadır.

 

08-59-A+Baris-DepecikBarış Erman Depecik
Doktora: Erasmus Üniversitesi

Marka ve marka portföyü yönetimi, medya, reklamcılık ve iletişim stratejileri.

Marka ve portföy yönetimi, medya, reklamcılık ve iletişim stratejileri gibi konularda araştırmalar yapan Barış Erman Depecik, pazarlama alanında sayısal yöntem ve modellerle de ilgilenmektedir. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Pazarlamanın Temelleri ve Perakende Satış Yönetimi derslerini vermektedir. Doktorasını Erasmus Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Global Strategy Journal dergisinde bir makalesi yayımlanan Dr. Depecik, fotoğrafçılık, sanat ve mimarlık tarihine meraklıdır.

 

08-011-I_ahmet_ekiciAhmet Ekici
Doktora: Nebraska Üniversitesi

Pazarlama ve toplum ilişkisi, yaşam kalitesi, etik, güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği.

Pazarlama etkinliklerinin tüketiciler ve toplum üzerindeki etkileri, tüketici refahı, yaşam kalitesi, reklam, tüketim ve kültür etkileşimi, etik-güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği üzerine araştırma projeleri yürüten Ahmet Ekici’nin yazıları Journal of Macromarketing, Journal of Business Research, Journal of Public Policy and Marketing, Journal of Business Ethics, Industrial Marketing Management, Journal of Research for Consumers, Social Indicators Research, Journal of Marketing Management ve Advances in Consumer Research gibi dergilerde yayımlanmıştır. Doktorasını 2002’de Nebraska Üniversitesi’nden alan Dr. Ekici, aynı üniversitede öğretim üyeliği de yapmıştır. 2011’de Fulbright bursuyla ABD’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. Journal of Macromarketing dergisinin yayın kurulu üyesidir. Pazarlamanın Temelleri, Pazarlama Araştırmaları ve Hizmet Pazarlaması derslerini veren Dr. Ekici, balık tutmaya ve bahçe işleriyle uğraşmaya meraklıdır.

 

08-012-F+erdal_erelErdal Erel
Doktora: Virginia Tech Üniversitesi

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımı.

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımıyla ilgili araştırmalar yürüten Erdal Erel, doktorasını 1987’de Virginia Polytechnic Institute and State University’den almıştır. Yazıları Annals of Operations Research, International Journal of Production Research, Journal of the Operational Research Society, IIE Transactions, Omega, Computers and Operations Research, European Journal of Operational Research, Production Planning and Control, Discrete Applied Mathematics, Computers and Industrial Engineering, Applied Mathematics and Computation, International Journal of Production Economics ve Journal of Intelligent Manufacturing gibi dergilerde yayımlanan Dr. Erel, İşletmede Sayısal Yöntemler dersini vermektedir.

 

08-014-C+_guliz_gerGüliz Ger
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Tüketim ve pazarların sosyokültürel boyutları, küreselleşme ve tüketim kültürünün tarihi.

Güliz Ger, Geçişteki Toplumlar Araştırma Merkezi direktörlüğünü yürüttüğü Bilkent Üniversitesi’nde uzun yıllar Provost yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Doktorasını 1985’te Northwestern Üniversitesi’nden almıştır.  Kitap bölümlerine ilaveten Journal of Consumer Research, Consumption, Markets and Culture, California Management Review, Journal of Material Culture, Journal of Public Policy and Marketing gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Journal of Consumer Research dergisinin yardımcı editörüdür ve çeşitli dergilerin yayın kurulunda yer almaktadır. Araştırmaları tüketim ve pazarların, sosyokültürel, küresel ve tarihsel boyutları üzerinde yoğunlaşan Dr. Ger’in öğretim üyeliği yaptığı üniversiteler arasında Northwestern, Güney Danimarka, Sydney, INSEAD, CEIBS ve UNISINOS bulunmaktadır. Tüketici Davranışları dersini veren Dr. Ger’in kişisel ilgi alanları seramik, yürüyüş, yoga ve kedilerdir.

 

Itır Göğüş
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Girişimcilik, kadın girişimciliği ve deneysel yöntemler.

Doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nden 2005’te alan C. Itır Göğüş, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi derslerini vermektedir. Makaleleri Journal of Applied Psychology, Journal of Business Ethics ve Small Group Research gibi dergilerde yer almıştır. Girişimcilik, aile işletmeleri ve örgütsel davranış alanlarında araştırmalar yapan Dr. Göğüş, Academy of Management ve Society for Industrial and Organizational Psychology üyesidir.

 

08-029-A+_lale_tomruk_Lale Tomruk Gümüşlüoğlu
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Liderlik, ekip çalışması ve yenilikçilik, örgütsel adalet, yeni ürün geliştirme.

Araştırmaları girişimcilik, liderlik, ekip çalışması ve inovasyon konularında yoğunlaşan Lale Tomruk Gümüşlüoğlu, İşletmeye Giriş, Uluslararası İşletme, İş Stratejisi ile Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermektedir. Doktorasını 2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Journal of Product Innovation Management, Journal of Business Research, Leadership, International Journal of Market Research ve European Management Review dergilerinde yayımlanmıştır. Teknoloji Yönetim Derneği ve Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Dr. Gümüşlüoğlu’nun kişisel ilgi alanları politika üzerine yayınlar okumak, sinemaya gitmek ve seyahat etmektir.

 

08-053-Timothy-KiesslingTimothy Kiessling
Doktora: Oklahoma Üniversitesi

Şirket satın alma ve birleşmeleri, küresel bilgi yönetimi ve stratejik insan kaynakları.

Timothy Kiessling, şirket satın alma ve birleşmeleri, küresel bilgi yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetimi ekseninde çalışmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Doktorasını Oklahoma Üniversitesi’nden 2005’te almıştır. Journal of World Business, Thunderbird International Review, International Marketing Review, Industrial Marketing ManagementOrganizational Dynamics, International Journal of Human Resource Management ve International Journal of Intercultural Relations dergilerinde makaleleri yayımlanmıştır. International Journal of Technology International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Journal of Management Organization ve Journal of Business Strategies gibi dergilerin yayın kurulundadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Bond, Eastern Kentucky ve California State üniversitelerinin akademik kadrolarının yanı sıra Booz Allen, Hamilton ve PricewaterhouseCoopers firmalarında çalışmış olan Dr. Kiessling, çeşitli kuruluşlara danışmanlık da yapmaktadır. Futbol ve su sporları, Dr. Kiessling’in başlıca hobileridir.

 

08-020-C+_zeynep_onderZeynep Önder
Doktora: Cornell Üniversitesi

Gayrimenkul finansman, finansal yönetim, bankacılık ve tütün ekonomisi.

Global Business and Technology Association Meetings En İyi Makale Ödülü sahibi olan Zeynep Önder, doktorasını 1995’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Applied Economics, Journal of Real Estate Literature, Journal of Housing Research, Journal of Housing Economics, Journal of Financial Stability, World Economy, Regional Studies, World Development ve Cambridge Journal of Economics gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Gayrimenkul finansmanı, ipotekli konut kredisi, finansal yönetim, mevduat sigortası ve tütün ekonomisi alanlarında araştırmaları bulunan Dr. Önder, Finansal Yönetim, Para ve Bankacılık, Yatırım Analizi ve Gayrimenkul Finansmanı derslerini vermektedir. 2016-2017 akademik yılında araştırmalarını MIT Golub Center of Finance and Policy’de yürüten Dr. Önder, doğa yürüyüşlerinden hoşlanmaktadır.

 

08-021-dilekonkal-A++
Dilek Önkal
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimi.

Dilek Önkal, doktorasını Minnesota Üniversitesi’nde tamamlamış, Oxford ve Bath üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş, Brunel Üniversitesi’nde OASIS araştırma merkezinin direktörlüğünü yürütmüştür. ANBAR Citation of Excellence Ödülü sahibi ve Bloomberg Insight Exchange üyesidir. Araştırma alanları tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimidir. İstatistik, Karar Analizi ve TahminYöntemleri derslerini vermektedir. Makaleleri Organizational Behavior and Human Decision Processes, Decision Sciences, Technological Forecasting and Social Change, Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, Judgment and Decision Making, Risk Analysis, International Journal of Forecasting, Decision Support Systems, Journal of Behavioral Decision Making, Journal of Forecasting, Frontiers in Finance and Economics, Omega: International Journal of Management Science, European Journal of Operational Research, Journal of Business Ethics,Teaching Business Ethics, Risk Management:An International Journal, International Federation of Technical Analysis Journal dergilerinde ve çeşitli kitap bölümlerinde yayımlanmıştır. International Journal of Forecasting dergisinde editörlük, International Journal of Decision Sciences ve International Journal of Applied Management Sciencedergilerinde yardımcı editörlük yapan Dr. Önkal, fotoğrafçılığa meraklıdır.

 

08-023A+orsan_orges;bÖrsan Örge
Doktora: Kansas Üniversitesi

Girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri.

Doktorasını Kansas Üniversitesi’nde tamamlayan Örsan Örge, aynı üniversitede dersler vermiştir. Çalışma alanları girişimcilik ve girişimci örgütler, aile işletmeleri, örgütsel analize süreç yaklaşımları, nitel araştırma yöntemleri ve sosyal bilim felsefesidir. Dr. Örge, girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri konularında araştırmalar yürütmektedir. Üniversitenin Girişimcilik Merkezi direktörlüğünü yürüten Dr. Örge, İşletmeye Giriş, Girişimcilik Yönetimi ve Örgüt Yönetimi derslerini vermektedir.

 

08-024-A+suheyla_ozyiSüheyla Özyıldırım
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Bankacılık, bölgesel büyüme ve finansal kurumlar.

Para ve Bankacılık, Uluslararası İktisat ve İşletme İktisadı derslerini veren Süheyla Özyıldırım, araştırmalarını bankacılıkta risk yönetimi, banka kuramı ve bölgesel büyüme uygulamaları alanlarında yürütmektedir. Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nden 1998’de alan Dr. Özyıldırım, Harvard, Tilburg ve Wisconsin üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Makaleleri Cambridge Journal of Economics, World Development, Oxford Economic Papers, Journal of Financial Services Research, Journal of Economic Dynamics and Control, World Economy, Journal of Financial Stability ve Journal of Banking and Finance dergilerinde yayımlanmıştır.

 

08-039-A+Banu-Sultanoglu

Banu Sultanoğlu
Doktora: Başkent Üniversitesi

Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre mali tablolar, denetim raporları, futbol ve finansal piyasa ilişkisi.

Araştırmalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan mali tablolar ve denetim raporları ile muhasebe eğitimi konularında sürdüren Banu Sultanoğlu, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Andersen’de Ankara denetim müdürü olarak görev yapmıştır. Doktorasını Başkent Üniversitesi’nden almıştır. Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi derslerini veren Dr. Sultanoğlu’nun özel ilgi alanları squash ve kayaktır.

 

Ahmet Şensoy
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Varlık fiyatlama, piyasa içyapısı, finansal stabilite, karmaşık sistemler

Yazıları Journal of Financial Stability, Journal of Financial Stability, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Energy Economics dergilerinde yayımlanan Ahmet Şensoy’un çalışma alanları varlık fiyatlaması, finansal istikrar ve karmaşık sistemlerdir. Doktorasını 2013’te Bilkent Üniversitesi’nden alan Dr. Şensoy, Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX’te araştırmalar yapmıştır. European Finance Association ve Society for Financial Studies üyesi olan Dr. Şensoy, basketbol ve müziğe ilgi duymaktadır.

 

08-fehmi-tanriseverFehmi Tanrısever
Doktora: Texas Üniversitesi, Austin

Emtia ve enerji piyasaları, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı.

Emtia ve enerji marketleri, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı ve operasyon yönetimi hakkında araştırmalar yapan Fehmi Tanrısever’in çalışmaları Annals of Operations Research, European Journal of Operational Research, Production and Operations Management ve Journal of Operations Management dergilerinde yayımlanmıştır. Doktorasını Austin’deki Texas Üniversitesi’nden 2009’da alan Dr.Tanrısever, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Üretim Yönetimi ve İşletmede Sayısal Yöntemler derslerini vermektedir. Yüzme, futbol ve binicilik, Dr.Tanrısever’in hobilerindendir.

 

08-basaktanyeriBaşak Tanyeri
Doktora: Boston College

Şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık.

Doktorasını 2006 yılında Boston College’da tamamlayan Başak Tanyeri, şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık konularında çalışmaktadır. Makaleleri Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Services Research gibi dergilerde yayımlanmıştır. Finansal Yönetim, Kurumsal Finansman, Sermaye Piyasaları ve Kurumları derslerini vermektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Southern Illinois Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr.Tanyeri, tenis oynamaktan keyif almaktadır.

 

08-052-Selcuk-uslu-ASelçuk Uslu
Doktora: Ankara İktisadi ve Ticari İllimler Akademisi

Maliyet ve yönetim muhasebesi.

Doktorasını 1973’te Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden alan M. Selçuk Uslu’nun başlıca araştırma alanları maliyet ve yönetim muhasebesidir. Dr. Uslu, bu çerçevede Türk muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlaştırılması, stratejik yönetim muhasebesinde yönetici kararlarını etkileye en ve karar mekanizmasında göz önünde tutulması gereken faktörler ile yönetici performansının değerlendirilmesinde yönetim muhasebesinin katkısı ve rolü konulu çalışmalar yapmaktadır. Planlama ve Kontrol Açısından Maliyet Muhasebesi; Maliyet Kontrolüne Yardımcı Bir Araç Olarak Sorumluluk Muhasebesi; Bilgisayarların Muhasebede Kullanılması, Yararları ve Önemi; Sermaye Şirketlerinin Denetimi başlıklı kitapların yazarıdır. Yeminli mali müşavir unvanına sahip olan Dr. Uslu, kamu iktisadi teşebbüslerinde muhasebe süreçlerinin rehabilitasyonu ve yatılı ilköğretim okullarında öğrenci maliyetlerinin saptanması konulu projeleri yürütmüş, CUNY Queens College ve CanberraTAFE College’da öğretim üyeliği yapmıştır. Finansal Muhasebe İlkeleri, Yönetim Muhasebesi, Finansın Temel Prensipleri derslerini veren Dr. Uslu’nun hobileri spor yapmak, tenis oynamak ve bateri çalmaktır.