Bilkent İşletme Fakültesi, misyonu doğrultusunda ve AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) akreditasyonu çerçevesinde, mezunlarımızın güncel işletme bilgi ve becerileriyle donanmış olmalarının yanı sıra, iş hayatında başarı için gerekli olan diğer kişisel özellik ve becerilere de sahip olmalarını hedefler.

Bu kişisel beceriler; analitik düşünme ve etik karar verme, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, takım içerisinde uyum ve sorumlulukla çalışma becerileridir. Mesleki öğrenimin, uluslararası iletişim dili İngilizce ile yapılması da bilinçli bir eğitim tercihimizdir. Böylelikle, mezunlarımızın, yaşam boyu kariyer ve kişisel gelişmeleri için dünyayı takip edebilmeleri mümkün olmaktadır. Öğrenim hedeflerimiz içinde ayrıca, bireysel farklılıklara ve tercihlere saygı, çalışma hayatında cinsiyet ve benzeri kişisel özellikler nedeniyle ayrımcılığa karşı durma gibi etik davranışların benimsenmesi de yer almaktadır.

İşletme Fakültesi olarak, bu öğrenim hedeflerimizi, paydaşlarımızla, danışarak belirliyoruz. Paydaşlarımız; öğretim kadromuz, iş dünyasını temsilen mezunlarımızın halen ve gelecekte çalışabilecekleri hedef işletme ve kuruluşların yöneticilerinden
oluşturduğumuz Danışma Kurulu’muz, mezunlarımız, öğrencilerimiz ve onların öğrenimlerine destek veren aileleridir.

İşletme Fakültesi olarak ilk AACSB akreditasyonunu 2006 yılında kazandık. Bilkent İşletme Fakültesi, yurdumuzda bu uluslararası süreçten geçerek, AACSB akreditasyonu almış ilk fakültedir. Böylelikle, öğrencilerimizin Bilkent’te ve dünyadaki diğer AACSB akreditasyonlu üniversitelerde aldıkları dersler, karşılıklı olarak doğrudan denklik kazanmıştır. AACSB akreditasyonumuz Nisan 2016’de yapılan denetim sonunda yenilenmiştir; eğitimde ulaştığımız bu kalite standartının bir kez daha tescil edilmesinin gururunu yaşıyoruz.

AACSB akreditasyonu, beş yıllık sürelerle tekrarlanan uluslararası bir denetim ekibi tarafından yapılan yoğun bir inceleme ve değerlendirmeyle yenilenmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve öğretim tekniklerimizin performans değerlendirmeleri düzenli olarak uluslararası standardize testler ve derslere gömülü hedef ölçümleriyle yapılmakta, raporlanmakta ve Fakülte bünyesinde değerlendirilmektedir. Performans ölçümleri ayrıca AACSB denetim sürecinde de kullanılmaktadır. Bu yoğun süreç, daha iyiye ulaşma arzumuzun bir göstergesidir.

Yüksek öğretimin diğer alanlarında olduğu gibi, burada da, Bilkent İşletme Fakültesi, dünyayı yakından takip ve Türkiye’ye önderlik etmektedir.