1. Öğrenciler derslere kayıt işlemlerini nasıl gerçekleştirmektedirler?
Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun görülen öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilirler. Bu süre içinde kayıt yaptırmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 veya daha yukarı olan öğrenciler, başarılı sayılırlar. Bu ortalamaya sahip başarılı öğrenciler, ders kayıtlarını kampüs dışından https://stars.bilkent.edu.tr/ adresinden ders kayıtlarını yapabilmektedirler. Diğer öğrencilerin kendilerinin kampüse gelerek kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

2. Öğrencilere 4 yıl boyunca akademik danışmanlık hizmeti sağlanıyor mu?
Evet.

3. Burs çeşitleri nelerdir? Bursun sürekliliği için gerekli şartlar nelerdir?

Kapsamlı Burs

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Kapsamlı Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen öğrencilerin hak kazandığı bu bursun içeriğinde

1. eğitim ücreti,
2. yurt ücreti (Ankara dışından gelen öğrenciler için iki kişilik odalarda),
3. aylık katkı payı

vardır. Üniversitenin “Kapsamlı Burslu” olarak belirtilmiş programlarına yerleştirilen öğrencilerden bütün eğitim süreleri boyunca hiç eğitim ücreti alınmaz. Kapsamlı Burs, İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre de dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi, öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece Kapsamlı Burs’un hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Kapsamlı Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler

%100 Burs

Üniversitenin “%100 Burslu” olarak belirtilmiş programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan ve öğrencilerden bütün eğitim süreleri boyunca hiç eğitim ücreti alınmayan bu bursa, İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre de dahildir. Bilkent Üniversitesi, bu bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Tam Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler

%50 Burs

Burs Öğrencilere bütün eğitim süreleri boyunca eğitim ücretinde %50 oranında bir indirim sağlayan bu bursa, ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 Burslu” (Geçmiş yıllarda bu burs “Destek Bursu” olarak adlandırılmaktaydı) olarak belirtilen programlara yerleştirilen öğrenciler hak kazanır. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre de dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi, bu bursun her yarıyılda en az normal ders yüklerini almaları ve tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam edeceğini not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. %50 Burs sahibi öğrenciler hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilirler.

%50 Burslu öğrenciler için Önemli Bilgiler

Üstün Başarı Bursu:

Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü alıp yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe giren ücretli öğrenciler ile kendi programındaki tüm burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üç içinde yer alan %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanırlar. Bu burs, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü kapsar. İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler bu bursun kapsamına dahil değildir.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU UYGULAMA ESASLARI

4. Öğrencilerin bir dönemde toplam kaç ders almaları gerekiyor?
İşletme Fakültesi normal ders yükü aralığı 5-6 derstir.

5. Öğrenciler haftada toplam kaç saatlik ders alıyorlar?
Dönemde hepsi 3’er kredilik 6 ders alan bir öğrenci haftada 18 saat (6X3) derse girer.

6. Sınıf mevcudu ortalama kaç kişidir?
Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 40 civarındadır.

7. Uluslararası Değişim Programından ne zaman faydalanılabilmektedir?
Öğrenciler değişim programından eğitim hayatlarının her aşamasında bir kez faydalanabilir. Öğrenciler eğitimlerine lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında bir dönem yurt dışında devam edebilirler. Lisans programında değişim öğrencisi olarak yurt dışında geçirilebilecek dönemler:
3. sınıfın, 1. ve 2. dönemleri
4. sınıfın 1. dönemi
Yüksek lisans ve doktora aşamasında öğrenciler 1. ve son dönemlerini Bilkent Üniversitesi’nde geçirmek şartıyla, danışman hocalarının da görüşlerini alarak değişim programına katılabilirler.

8. Uluslararası Değişim Programına kabul için gerekli koşullar nelerdir?
Öğrencinin genel not ortalamasının 2.50 veya üzerinde olması gerekmektedir.

9. Fakülteden mezun olabilme koşulları nelerdir?
Müfredatta görünen zorunlu tüm dersleri almış ve geçmiş olması
Müfredatta görünen seçmeli dersleri almış ve geçmiş olması
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması

10. Mezuniyet sonrası kariyer olanakları nelerdir?
Kariyer Merkezi, BilMed ve Mezunlar Merkezi tarafından Mentorluk Projesi yürütülmektedir.

11. Fakültede kariyer danışmanlık hizmeti mevcut mudur?
Kariyer Planlama Ofisimiz, öğrencilerimizin bilgi birikimleri ve becerilerini kullanarak kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri staj ve iş imkanları bulmalarına ve eski mezunlarımızın deneyimlerine uygun yeni kariyer fırsatlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bunların yanısıra Kariyer Merkezi ögrenciler için çalışabilecekleri sektörler ve firmalar hakkında bilgi edinebilecekleri farklı etkinlikler düzenlemektedir.

12. Aileler için Tanıtım Günleri düzenleniyor mu?
Her yıl Haziran ayında Aile Günü düzenlemektedir.

13. Herhangi bir Akademik Dönemde dikkat edilmesi gerekli önemli günler nelerdir?
Ders kayıt tarihleri
Ders ekleme bırakma tarihleri
Dersten çekilme tarihleri
Final sınav tarihleri

14. Öğrencilerin İşletme dalı ile ilgili katılabilecekleri kulüpler mevcut mudur?
Fakültemiz öğrencilerinin aktif olarak çalıştığı öğrenci topluluklarına örnek olarak
İşletme Ekonomi Topluluğu – MEC ve MBA Klüp verilebilir. Öğrencilerimiz bu topluluklar kapsamında bir çok etkinlik organize etmektedir.