İşletme Bölümü’nün ders içerikleri, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik nicel araştırmalar, simülasyon yöntemleri, örnek olay analizi ve teknoloji destekli problem çözümleriyle yapılandırılmıştır. İlk yılda matematik, iktisat, psikoloji ve sosyoloji gibi temel dersler alan öğrenciler, sonraki dönemlerde pazarlama, finansman, muhasebe, istatistik, insan kaynakları, yatırım analizi ve üretim yönetimi kavramlarıyla tanışırlar. Sentez niteliğindeki son aşamada ise küresel işletme yönetimi, genel işletme, finans ve nicel analiz, pazarlama ve yenilikçilik yönetimi başlıklarından birini seçerek uzmanlaşmak istedikleri alana yönelirler.

1. Yıl
Güz Dönemi Bahar Dönemi
GE 100 – Üniversite Hayatına Giriş [1] ECON 102 – İktisada Giriş II [3]
ECON 101 – İktisada Giriş I [3] MATH 106 – Matematiğe Giriş II [4]
MATH 105 – Matematiğe Giriş I [4] PSYC 100 – Psikolojiye Giriş [3]
SOC 101 – Sosyolojiye Giriş [3] MAN 102 – İşletmeye Giriş II [3]
MAN 101 – İşletmeye Giriş [3] ENG 102 – İngilizce ve Kompozisyon II [3]
ENG 101 – İngilizce ve Kompozisyon I [3] TURK 102 – Türkçe II [2]
TURK 101 – Türkçe I [2]
2. Yıl
Güz Dönemi Bahar Dönemi
GE 250 – Üniversite Etkinlik Programı I ENG 206 –  İş İngilizcesi ve İletişim [2]
MAN 213 – Finansal Muhasebe İlkeleri [4] MAN 256 –  İşletmede Sayısal Yöntemler [3]
MATH 227 – Doğrusal Cebire Giriş [3] MAN 262 –  Örgütsel Davranış [3]
ECON 221 – Olasılık ve İstatistiğe Giriş I [3] ECON 222 -Olasılık ve İstatistiğe Giriş II [3]
HUM 111 –  Beşeri Bilimler I [3] HUM 112 –  Beşeri Bilimler II [3]
Seçmeli [3] HIST 200 – Türkiye Tarihi [4]
3. Yıl
Güz Dönemi Bahar Dönemi
LAW 313 – Ticaret Hukuku [3] MAN 312 – Yönetim Muhasebesi [3]
MAN 321 – Finansal Yönetim [3] Seçmeli [3]
MAN 335 – Pazarlama Temelleri [3] Seçmeli [3]
MAN 341 – Üretim Yönetimi [3] Seçmeli [3]
MAN 361 – Örgüt Yönetimi [3] Seçmeli [3]
4. Yıl
Güz Dönemi Bahar Dönemi
MAN 403 – Uluslararası İşletme Yönetimi [3] MAN 406 – Yönetim Stratejisi [3]
MAN 399 – Yaz Stajı [3] Seçmeli [3]
Seçmeli [3] Seçmeli [3]
Seçmeli [3] Seçmeli [3]
Seçmeli [3] Seçmeli [3]
Seçmeli [3]
Toplam Kredi : 132
Lisans programı müfredatında yer alan tüm ders içeriklerine buradan, seçmeli ders listesi ve ders ön koşullarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Detaylı Bilgi için:
Fulya Akmut
Telefon: (+90) (312) 290 2353
E-posta: akmut@bilkent edu.tr