docfilDocumentFile364

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Yönetici MBA (Executive MBA) programı, üst düzey yönetici ve adaylarının stratejik bakış açılarını ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program yöneticilik alanındaki güncel teorik alt yapı ve profesyonel uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla aktarmak üzere tasarlanmıştır.

Sizleri de Executive MBA 2017 katılımcılarımız arasında görmek istiyoruz.

Yönetici MBA Eğitim Yaklaşımı

 • Yönetsel problem ve uygulamalara yönelik farkındalığı artırmak
 • Katılımcıların kendi yönetim bağlamları, uygulamaları ve tarzları üzerine düşünmelerini sağlamak
 • Yönetim ve liderlik becerilerini bütüncül olarak geliştirmek
 • Öğrenim çıktılarının uygulamaya dönüşmesi için zemin oluşturmak

Yönetici MBA Katılımcılarının Özellikleri

 • Yönetimsel deneyim
 • Sorgulayıcı, yaratıcı ve değişime açık liderlik
 • İşlevsel ve sektörel uzmanlık
 • Öğrenme çıktılarını uygulamaya dönüştürme potansiyeli ve isteği

Bilkent Yönetici MBA mezunlarımızın,

 • İşletmenin her alanında en son bilgi ve tekniklerle donanmış,
 • Kritik düşünen ve etkili karar alabilen,
 • Etkili iletişim kurabilen
 • Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmasını hedefliyoruz.

Program 4 altyapı dersi ve 6 bütüncül ders olmak üzere toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Ders Kodu Ders Adı Saat Kredi
EMBA 502 EMBA Projesi
EMBA 515 Örgütsel Yönetimin Temelleri 60 5
EMBA 535 Nicel Yöntemlerin ve Finansal Raporlamanın Temelleri 60 5
EMBA 555 Pazarlama Yönetiminin Temelleri 60 5
EMBA 545 Finansal Yönetimin Temelleri 60 5
EMBA 525 Sistemlerin Etkili Yönetimi 36 3
EMBA 521 Yöneticiler için Hukuk 36 3
EMBA 546 Stratejik Finansal Yönetim 36 3
EMBA 547 Karar Analizi ve Risk Yönetimi 24 2
EMBA 556 Piyasaların, Büyümenin ve Değişikliğin Yönetilmesi 60 5
EMBA 516 Rekabetçi Strateji 60 5

Yönetici MBA programı sınıf içi eğitim uygulamaları

 • Teorik ve teknik bilgi ile yönetsel uygulama arasında dengeli bir yaklaşım
 • Uygulama ve beceri geliştirmeye yönelik eğitim uygulamaları
 • İş dünyasından konuk konuşmacılar, güncel örnekler ve vaka çalışmaları
 • Katılımcılar arasında tartışma ve görüş alışverişine olanak sağlayan sınıf ortamı
 • Ödevler, projeler ve vaka çalışmalarının bireysel ve takım olarak hazırlanması

Detaylar için lütfen tıklayın…